Vệ sinh, khử trùng nơi ở và dụng cụ gia đình trong phòng ngừa lây nhiễm virus Corona