Khai trương văn phòng Chị Sen HomeCare tại Long Xuyên